Optimeerimine majanduses (MLM6030.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6030.DT
vana ainekood
MLM6030
Õppeaine nimetus eesti k
Optimeerimine majanduses
Õppeaine nimetus inglise k
Optimization in Economics
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada majandusteadustes kasutatavaid matemaatilise optimeerimise meetodeid.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tähtsamad funktsioonid ja matemaatilised mudelid majanduses. Võrdlev staatika majandusmudelites, marginaalid, elastsus, asendatavus. Lihtsamad kasumi maksimeerimise ülesanded. Lineaarsete majandusmudelite optimeerimine. Optimeerimine kitsenduste korral. Keynesi mudelite, kasulikkusefunktsiooni, Gobb-Douglase toodangufunktsiooni, kulude, väljamüügi, tööjõu pakkumise ja töötasude optimeerimine. Intertemporaalne tarbimine. Pareto efektiivsus. Ümbrikuteoreem. Duaalsus. Vahetussuhted. Kaheosalised tariifid. Lühi- ja pikaajalised kulufunktsioonid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab ja oskab rakendada aine lühikirjelduses esitatud teemadega seotud teooriat ja meetodeid.
Õppejõud
juhtiv teadur Andi Kivinukk
space