Bakalaureusetöö (MLM6020.DT)
Õppeaine kood
MLM6020.DT
vana ainekood
MLM6020
Õppeaine nimetus eesti k
Bakalaureusetöö
Õppeaine nimetus inglise k
Bachelor Thesis
Õppeaine maht EAP
7.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine. Omandada mingi matemaatilise probleemi analüütilise käsitlemise ning saadud tulemuste vormistamise ja esitlemise oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Töös üliõpilane kirjeldab, modelleerib ja lahendab matemaatilise probleemi. Teoreetilise osa maht töös on umbes 15-25 lehekülge, töö peab olema varustatud viidetega ja kasutatud kirjanduse loeteluga. Saadud tulemuste esitlemine. Bakalaureusetöö on soovituslikult seminaritöös käsitletud mingi teema edasiarendus või uuritud probleemi sügavam käsitlus
Õppeaine õpiväljundid
Süvendatud teadmised valitud ainevaldkonnast;
Andmete kogumise ja töötlemise oskus;
Suutlikkus kirjutada teemakäsitlusel põhinev uurimistöö.
Hindamismeetodid
Eksam, mis tugineb: bakalaureusetöö retsensendi hinnangule, bakalaureusetöö juhendaja hinnangule, bakalaureusetöö kaitsmise kvaliteedile.
Õppejõud
osakonna õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Üliõpilastööd ja nende vormistamine.Roomets, S. (2000);
Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil.Roomets, S. (2002);
Teadustöö alused.Kalle, E., Aarma, A. (2003).
Asenduskirjandus
Õppeaine ei ole kirjandusega asendatav.