Topoloogia (MLM6016.DT)
Õppeaine kood
MLM6016.DT
vana ainekood
MLM6016
Õppeaine nimetus eesti k
Topoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Topology
Õppeaine maht EAP
2.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Peaaine. Aine eesmärgiks on anda baasteadmised üldisest topoloogiast ning pinnatopoloogia elementidest.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meetrilised ruumid, meetrikate ekvivalentsus. Topoloogilise ruumi mõiste, näited. Topoloogiate võrdlemine. Pidevad kujutused. Faktor- ja korrutisruum. Kompaktsus ja sidusus. Topoloogiliste teisenduste rühma invariandid. Pinnatopoloogia. Euleri teoreem kumeratest hulkadest.

Õppeaine õpiväljundid
Teooria läbitöötamine seminarideks, kontrolltöödeks ja arvestuseks. Koduste ülesannete lahendamine, 2 auditoorset kontrolltööd.
Hindamismeetodid
Arvestuse hinne pannakse vastavalt hindamisjuhendile maksimaalselt 100 punkti (protsendi) alusel. See 100 punkti koosneb kahe 50-punktilise auditoorse kontrolltöö tulemustest. Kontrolltööd sisaldavad nii teoreetilisi küsimusi kui ka ülesandeid.
Õppejõud
prof Andi Kivinukk
Kohustuslik kirjandus
Lumiste, Ü. 1987, Topoloogia; Lumiste, Ü. 1987 Eritüüpi topoloogilised ruumid.
Asenduskirjandus
Sinjukov, N. S.; Matvejenko, T. I. 1984 Topologia.