Lõimitud loodusteaduslik projekt III (MLL6022.LT)
space
Õppeaine kood
MLL6022.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Lõimitud loodusteaduslik projekt III
Õppeaine nimetus inglise k
Integrated Sciences Project III
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
• Süvendada teadmisi ja oskusi projekti teemaga seotud loodusteaduste valdkondades.
• Edendada uurimistöö ja koostööoskuste arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projektis süvendatakse teadmisi ja oskusi projekti teemaga seotud loodusteaduste valdkondades. Õpilased arendavad praktiliste tööde läbiviimise ja uurimistöö oskusi ning tehnoloogilist kompetentsust, kasutades süvendatud teadmisi projekti teemaga seotud valdkondades. Projekti käigus analüüsitakse keerukaid seoseid ja protsesse ja kasutatakse erinevaid tehnoloogilisi vahendeid praktiliste tööde tegemiseks.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- rakendab süvendatud teadmisi projekti teemaga seotud loodusteaduste valdkondades praktiliste tööde ja uurimistöö tegemisel;
- analüüsib ja selgitab keerukaid seoseid projekti teemaga seotud loodusteaduste valdkondades;
- kasutab erinevaid tehnoloogilisi vahendeid praktiliste tööde ja uurimistöö läbiviimiseks ja tulemuste esitamiseks.
Õppejõud
PhD Priit Reiska
space