Lõimitud loodusteaduslik projekt II (MLL6021.LT)
space
Õppeaine kood
MLL6021.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Lõimitud loodusteaduslik projekt II
Õppeaine nimetus inglise k
Integrated Sciences Project II
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Priit Reiska (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Lõimida erinevaid loodusteaduste valdkondi.
Arendada probleemilahendus- ja jätkusuutlikkusealaseid oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projekt keskendub erinevate loodusteaduste valdkondade lõimimisele. Lahendatakse interdistsiplinaarseid ja ka jätkusuutlikku arenguga seotud probleeme. Projekti käigus õpitakse analüüsima ja hindama inimtegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale ning arvestama jätkusuutlikkuse põhimõtteid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kirjeldab ja selgitab seoseid bioloogia, füüsika, keemia ja geograafia vahel erinevates kontekstides;
- lahendab interdistsiplinaarseid probleeme, arvestades jätkusuutlikkuse põhimõtteid;
- analüüsib ja hindab loodusteaduslike nähtuste mõju keskkonnale ja ühiskonnale.
Õppejõud
PhD Priit Reiska
space