Lõimitud loodusteaduslik projekt I (MLL6020.LT)
space
Õppeaine kood
MLL6020.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Lõimitud loodusteaduslik projekt I
Õppeaine nimetus inglise k
Integrated Sciences Project I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada erinevaid loodusteaduste valdkondi ja nendevahelisi seoseid.
Arendada koostöö- ja allikakriitilisi oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projekti käigus tutvutakse projekti teemaga seotud erinevate loodusteaduste valdkondadega (bioloogia, füüsika, keemia, geograafia). Õppimine toimub koostöiselt rühmades, et omandada põhiteadmisi nendes valdkondades ning arendada koostöö- ja allikakriitilisi oskusi. Projekti käigus tutvutakse erinevate kirjandusallikatega ja õpitakse neisse suhtuma allikakriitiliselt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab põhiteadmisi projekti teemaga seotud bioloogia, füüsika, keemia ja geograafia valdkondades;
- näitab koostööoskusi projektirühmas;
- hinnates kriitiliselt allikaid, kasutab erialast teaduskirjandust.
Õppejõud
PhD Priit Reiska
space