Põhipraktika I (MLK7301.LT)
space
Õppeaine kood
MLK7301.LT
vana ainekood
MLK7301
Õppeaine nimetus eesti k
Põhipraktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Teaching Practice I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada vajalikke iseseisva töö oskusi põhikooli keemiaõpetajana töötamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilane vaatleb/kuulab oma eriala tunde, analüüsib neid koos aineõpetajaga. Annab iseseisvalt vähemalt kuus kuni kaheksa tundi nädalas. Valmistab ette tunnikonspektid ja valib metoodika koostöös aineõpetaja ja ainemetoodikuga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud esmase oskus planeerida õppeprotsessi, seada aine õppimise eesmärke;
- oskab kujundada õpikeskkonda, juhendada õppijate õppimist, toetada nende õpimotivatsiooni ning rakendada hindamismeetodeid;
- oskab luua seoseid teoreetiliste õpingute ja praktilise töö vahel;
- järgib professionaalseid ja eetilisi nõudeid.
Õppejõud
PhD Katrin Soika, pedagoogikakandidaat Viiu Sillaste
space