Keskkonnasotsioloogia (MLJ6134.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ6134.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnasotsioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Sociology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
● Anda ülevaade keskkonnasotsioloogia lähtekohtadest ja enamlevinud kontseptsioonidest (sh keskkonnaõigluse küsimustest).
● Suunata üliõpilasi ühiskonna ja keskkonna vaheliste suhete mõistmisel.
● Selgitada erinevate tegurite (sh hariduse) rolli keskkonnateadlikkuse ja -käitumise kujundamisel ning tutvustada erinevaid praktikaid, mida nende mõjutamiseks kasutatakse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus teeb sissejuhatuse keskkonnasotsioloogiasse ja põhifookusena arendatakse üliõpilaste oskust mõista ühiskonna ja keskkonnavahelisi komplektseid ja vastastikuseid suhteid. Lisaks klassikalistele keskkonnasotsioloogia kontseptsioonidele käsitletakse ka mh keskkonnateadlikkuse ja -käitumise teemasid. Selgitatakse keskkonnaprobleemide ja sotsiaalprobleemide vahelisi seoseid. Vaadeldakse ka keskkonnaõigluse, -hariduse ja -kommunikatsiooni küsimusi.
Aruteludeks ettevalmistamine (sh töö kohustusliku kirjandusega), aruteludes ja rühmatöödes osalemine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet keskkonnasotsioloogia põhimõtetest ja levinumatest kontseptsioonidest;
- mõistab inimeste ja keskkonnavahelisi komplekseid suhteid ja omab baasteadmisi erinevate olukordade kontseptuaalseks kaardistamiseks;
- hoomab erinevate mõjutegurite roll keskkonnateadlikkuse ja -käitumise kujundamisel ja teab kuidas neid on võimalik mõjutada;
- on võimeline kriitiliselt analüüsima keskkonnasotsioloogilisi probleeme:
Õppejõud
Bianka Plüschke-Altof, PhD
space