Süsteemibioloogia (MLB6040.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6040.LT
vana ainekood
MLB6040
Õppeaine nimetus eesti k
Süsteemibioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Systems Biology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade süsteemibioloogia ajaloost. Tutvustada süsteemibioloogia eri harusid. Kujundada arusaam süsteemibioloogia tänapäevasest seisust ning arengusuundadest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade süsteemibioloogia ajaloost ja sellele teadusharule aluse pannud uurimismeetoditest. Kuidas molekulaar-, raku-, organismi- ja muudelt tasanditelt tulevaid andmeid integreerides mõista, kuidas bioloogilised süsteemid töötavad. Kuidas süsteemi eri osade vahel toimuvaid interaktsioone kaardistades jõuda lähemale kogu terviku töötamise mõistmisele.
Sissejuhatus genoomikasse, transkriptoomikasse, proteoomikasse ning metaboloomikasse. Ülevaade peamistest süsteemibioloogias kasutatavatest matemaatilistest ja statistilitest meetoditest, sissejuhatus modelleerimisse.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet süsteemibioloogia ajaloost;
- tunneb peamisi süsteemibioloogia harusid ning neis kasutatavaid meetodeid;
- tunneb peamisi süsteemibioloogias kasutatavaid statistilisi meetodeid;
- oskab iseseisvalt leida online andmebaasidest eri tüüpi bioloogilisi andmeid-

Õppejõud
lektor Kairi Tammoja MSc
space