Taime- ja loomaökoloogia, mükoloogia välipraktikum (MLB6009.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6009.LT
vana ainekood
MLB6009
Õppeaine nimetus eesti k
Taime- ja loomaökoloogia, mükoloogia välipraktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Field Work in Plant and Animal Ecology and Mycology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada ökoloogiliseks uurimistööks vajalike välitööoskuste kujunemist.
Toetada peamiste elukoosluste tundmiseks vajalike oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kaheosaline praktikum väljaspool Tallinna. Esimene osa on pühendatud taime- ja loomaökoloogiale ning erinevate koosluste tundmaõppimisele. Õpitakse kirjeldama taimekatet. Arvestus eeldab herbaariumi esitamist. Teine osa sügisel seenestiku tundmaõppimiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus ära tunda peamisi liike erinevates elukooslustes.
Oskus liikide ja struktuuri alusel kooslusi eristada.
Oskus kasutada põhilisi meetodeid taimkatte kirjeldamisel.
Õppejõud
prof Margus Pensa PhD, lekt Triinu Tõrv MSc
space