Multimeedium II (MII6039.DT)
space
Õppeaine kood
MII6039.DT
vana ainekood
MII6039
Õppeaine nimetus eesti k
Multimeedium II
Õppeaine nimetus inglise k
Multimedium II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised ja oskused erinevate digitaalsete meediafailide loomiseks ja töötlemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevad meedialiigid nende esitus analoog- ja digitaalkujul ja kasutamine. Animeerimine. Digitaalne helisalvestus ja -töötlus, helide kasutamise põhimõtted, lihtsam kõnesüntees jms. Digitaalne videosalvestus ja -töötlus. MIDI. Audio- ja videokompressioon.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse põhiosa koosneb loengutest ja praktikumides kus üliõpilastelt eeldatakse aktiivset kaasamõtlemist ja -töötamist. Lisaks tuleb üliõpilastel iseseisva tööna luua ja töödelda animatsiooni-, heli- ja videofaile.
Õppejõud
lekt. Andrus Rinde
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space