Arvutite ja võrkude haldamine (MII6017.DT)
space
Õppeaine kood
MII6017.DT
vana ainekood
MII6017
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutite ja võrkude haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Maintenance of Computers and Networks
Õppeaine maht EAP
4.5
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused töökoha- ja serverarvutite ning väikeste ja keskmise suurusega arvutivõrkude haldamiseks vaja minevate teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamiseks. Tutvustada enamlevinuid serveri operatsioonisüsteeme. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab hallata väikesi ja keskmise suurusega arvutivõrke.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Riist- ja tarkvara dokumenteerimine. Arvutivõrgu kaardistamine ja dokumenteerimine. Arvutivõrgu kasutamise reeglid ja head tavad. HelpDesk. Arvutisüsteemi haldamise alused. Windows-perekonna operatsioonisüsteemid: paigaldamine, kontohaldus, grupihaldus, ressursihaldus, võrguprinter. UNIX-laadsete arvutisüsteemide haldamine: failisüsteemid, kettaseadmed, muud seadmed. Ketaste haldus. Süsteemi käivitamine ja seiskamine. Alglaadimisprotsess. Võrguteenused ja nende planeerimine: mail, listid, kodukataloogid, FTP, DNS, telnet, ssh, WWW (Apache server), PHP, Samba-server jm. Konfiguratsioonifailid. Konfigureerimisvahendid. Kasutajad ja grupid. Veakindlussüsteemid: RAID. Varundamine ja taastamine. Süsteemi jälgimine. Tulemüürid, privaatvõrgud. Võrguhaldusprotokoll SNMP. Logifailid, roteerimine, logide analüüs.
Kursuse põhiosa koosneb seminari tüüpi loengutest ja praktikumidest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on:
Teadmised enamlevinud operatsioonisüsteemide ja võrguteenuste töö- ja haldamise põhimõtetest;
Oskused seadistada erinevaid võrguteenuseid;
Suutlikkus analüüsida ja lahendada esinevaid probleeme arvutisüsteemides;
Valmidus töötada arvutisüsteemide ülalhoiuga tegelevas meeskonnas.
Õppejõud
lekt. Meelis Karp
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space