Plastmaterjalid (KUT6257.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6257.LT
vana ainekood
KUT6257
Õppeaine nimetus eesti k
Plastmaterjalid
Õppeaine nimetus inglise k
Plastic Materials
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada üldteadmised plastmaterjalide liikidest, omadustest ja kasutusaladest. Saada teadmised ja oskused termoplastide käsitsitöötlemise võimalustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Plastide liigid. Plastide tootmine. Termoplastid ja reaktoplastid. Plastide omadused sõltuvalt liigist. Plastide käsitsitöötlemine. Liimimine. Lõikamine.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab eristada erinevaid plastiliike markeeringu järgi;
- tunneb enamlevinud plastide omadusi ja kasutusalasid;
- oskab valida ringi- ja tunnitööks sobilikke (tervisele ohutuid) plastiliike;
- teab plastmaterjalide töötlemisviise ja oskab neid käsitsi töödelda.
Õppejõud
Aron Lips
space