Käitumiskultuur ja kombestik (KUT6152.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6152.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Käitumiskultuur ja kombestik
Õppeaine nimetus inglise k
Etiquette and Customs
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade meie kultuuriruumi peamistest käitumisreeglitest. Omandada tööks ja igapäevaeluks vajalikud suhtlemis- ja käitumisnormid. Anda ülevaade tänapäevastest toitumisharjumusi mõjutavatest teguritest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käitumiskultuuri olemus ja tähtsus. Eesti riigi sümboolika ja selle kasutamine. TLÜ akadeemilised tavad, sümbolid. Igapäevased käitumisreeglid. Käitumine ja tavad erinevatel üritustel, kombetalitustel, rõivaste valik. Pidulikud vastuvõtud (käitumine, rõivaste valik) ja kutsete vormistamine. Levinumate usundite üldiseloomustus ja nendega seonduvad toitumistavad. Toitumistavasid määravad tegurid. Toitumise sotsiaalsed ja psühholoogilised aspektid. Käitumine erineva teenindusega laudades (täieliku teenindusega laud ja iseteenindusega lauad). Lauakatmise põhireeglid. Joogietikett; alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab Eesti Vabariigi sümboolikat ja selle kasutamist;
- tunneb TLÜ akadeemilisi kombeid, sümboleid;
- oskab käituda erinevatel perekondlikel sündmustel ja oskab valida sobivat rõivastust;
- teab põhiusundeid ja nende toitumistavade peamisi reegleid;
- teab toitumistavasid kujundavaid tegureid;
- teab söögi- ja joogietiketti ning oskab erinevates situatsioonides käituda.
Õppejõud
Tiina Vänt, MA ja Kristi Koppel, MA.
space