Jätkusuutlik eluviis ja tarbimine (KUT6151.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6151.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Jätkusuutlik eluviis ja tarbimine
Õppeaine nimetus inglise k
Sustainable Lifestyle and Consumption
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada jätkusuutlikku arengu olemust ja selle vajadusi tingituna globaalsetest väljakutsetest.
Kujundada pädevused toimimiseks ratsionaalse tarbijana, tarbija õiguste ja kohustuste omandamine.
Kujundada oskused perekonna majandamisest, perekonna eelarve komponentidest ja selle koostamisest.
Vaadelda toidutrende ning uuenevat toiduvalikut.
Kujundada üliõpilastes oskus iseseisvalt uurida erinevaid toidu tarbimisega seotud aspekte.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Jätkusuutlikkuse mõiste teke ja areng. Terviklik (terviksüsteemne) mõtlemine. Jätkusuutlikkuse mõiste laienemine keskkonna-kesksest teemast kõikidesse eluvaldkondadesse.Tarbija väärtushinnangud, hoiakud ja vajadused. Ratsionaalne tarbimine ning tarbija õigused ja kohustused. Reklaam ja mõjutamine. Perekondade struktuur Eestis, leibkondade tulud ja kulud. Tarbimise temaatikaga seonduvad statistilised mõisted. Igakuised kulud: elekter, vesi, jäätmed jm. Pangateenused ja kindlustus. Tarbimine ja keskkond. Tarbijainfo. Toodete ja toidu turvalisus. Uuendtoit. Funktsionaalne toit. Geneetiliselt muundatud toit. Kiirtoit. Toiduvaliku arengusuunad tänapäeval (sh majanduslik ja keskkondlik mõju). Isiklikud väljakutsed muudatuste ellukutsumiseks, nende rakendamine ja analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru jätkusuutlikkuse mõiste tekke põhjustest ning mõiste edasisest arengust;
- oskab määratleda tarbimise erinevaid aspekte;
- oskab hinnata tarbimise mõju ümbritsevale keskkonnale;
- tunneb tänapäevaseid peremajandamise aluseid;
- oskab analüüsida isiklikke sissetulekuid- väljaminekuid.
- tunneb uudseid toiduaineid ja nende kasutusvõimalusi;
- suudab toiduvalikuga kaasnevaid riske hinnata.
Õppejõud
Kristi Koppel, MA
space