Rõivaste modelleerimine (KUT6076.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6076.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Rõivaste modelleerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Fashion Modeling
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on luua eeldused rõivaste modelleerimisalaste baasteadmiste ja praktiliste oskuste omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade konstrueerimise süsteemidest ja lõigete ülesehitusest. Valitud rõivaesemete põhilõigete konstrueerimine ja nende modelleerimine, lähtuvalt moejoonisest, tehniliselt või mulaažimeetodil. Teoreetiliste teadmiste omandamiseks ja oskuste kujunemiseks teostavad üliõpilased praktilisi ülesandeid
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi ja oskusi valitud toodete konstrueerimiseks ja tehniliseks modelleerimiseks;
- suudab moejoonist analüüsida ja integreerida omandatud teadmisi ja tehnoloogilisi oskusi eseme valmistamise protsessis.
Õppejõud
Ann Ojaste
Lisainfo
Eeldusaine KUT6074.LT Õmblemise tehnoloogia
space