Käsitööesemete kunstiline kujundamine (KUT6075.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6075.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Käsitööesemete kunstiline kujundamine
Õppeaine nimetus inglise k
Handicraft Design and Composition
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Luua eeldused vaba loomingulise ja tehnilise kujundusalase väljendusoskuse kujunemiseks, seostamaks loova idee esitlusgraafilist väljendust kavandis eseme praktilise teostusega materjalis;
- kinnistada erialased teadmised ja oskused tootearendusprotsessis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpitakse käsitööesemete kavandites oma loovaid ideesid arusaadavalt väljendama, kasutades erinevaid esitlusgraafilisi võimalusi.

Seminarides osaletakse oma ideede ja loovtööks kogutud inspireeriva materjali esitlustega.
Kursuse kontaktpäevadel toimuvates loengutes ja praktikumides toimub pidev uue materjaliga tutvumine paralleelselt loovülesannete analüüsiga ja viimistlemisega. Kõik kujundustööd kogutakse õpimappi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- läheneb loovalt konkreetsetes tehnikates ja materjalivalikutes käsitööesemete kunstilisele kujundamisele;
- omandab kavandite kompositsioonilise ja graafilise teostamise oskused ning tehnikad;
- esitab oma ideed arusaadavalt viimistletud kavandite kujul;
- määratleb, analüüsib, võrdleb erinevate käsitöö materjalide omadusi, kvaliteeti, töödeldavust;
Õppejõud
Tiia Artla
space