Õmblemise tehnoloogia (KUT6074.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6074.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õmblemise tehnoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Sewing Technology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on luua eeldused õmblustehnoloogia baasteadmiste kujunemiseks ning toetada selleks vajalike teoreetiliste ja praktiliste oskuste omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tekstiilmaterjalid ja nende omadused. Õmblemisel kasutatavad töövahendid, õmblusmasina ehitus ja käsitsemine. Õmblustehnoloogia alused: terminoloogia, eeltööd, lõikeõpetus, õmblused, valitud tehnoloogiad, tööde viimistlemine. Teoreetiliste teadmiste omandamiseks ja õmblustehnoloogiliste oskuste kujunemiseks teostavad üliõpilased praktilisi ülesandeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb ja oskab otstarbekalt kasutada tekstiilmaterjale ning töövahendeid, käsitseda erinevaid õmblusmasinaid;
- omab õmblustehnoloogilisi alusteadmisi ja oskusi ning tunneb terminoloogiat;
- oskab analüüsida, üldistada ning rakendada praktikas omandatud teadmisi ja oskusi.
Õppejõud
Ann Ojaste
space