Käsitöötehnoloogiad (KUT6073.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6073.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Käsitöötehnoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Handicraft Technologies
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on luua eeldused silmkoe-, heegel- ja tikkimistehnikates käsitööesemete kujundamiseks ning toetada selleks vajalike teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitöötehnoloogiad (silmuskudumine, heegeldamine ja tikkimine) Eesti tekstiilipärandis ja trendid. Materjalid ja töövahendid, nende valikute põhimõtted, terminoloogia, töövõtted, silmused, tehnikad ja nende jaotus, tikkimispisted ja tikandid, skeemid, juhendid, pindade ja esemete kujundamise alused.
Lahendatakse ja analüüsitakse temaatilisi ülesandeid, oskusi õpitakse läbi praktiliste harjutus ja loovtööde.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab käsitöötehnoloogiate (silmuskudumine, heegeldamine, tikkimine) alaseid põhiteadmisi, tunneb terminoloogiat;
- omab tehnoloogilisi oskusi erinevate pindade ja tikandite loomisel ja kujundamisel;
- suudab integreerida omandatud teadmisi ja tehnoloogilisi oskusi tootearendusprotsessis ning analüüsida materjalide, töövahendite ja tehnoloogia sobivust.
Õppejõud
Tiia Artla, Ann Ojaste
space