Tekstiilitehnoloogiate erikursus I (KUT6029.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6029.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tekstiilitehnoloogiate erikursus I
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar of the Textile Technology I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada tekstiilitehnoloogiatest ülevaate kujunemist ja luua eeldused tehnoloogiate terminoloogiliste teadmiste ning valmistamis-põhimõtete oskuse arenemiseks.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse rahvuslike paelte, kirivöö ja sõlmpitsi ehk makramee valmistamise tehnoloogiate ning mustrijooniste kujundamise alustega.
Loengutes ja praktikumides käsitletakse: kirivööde-paelte ja makramee ajalooline areng, sõlmitud pitsid kaasaegsete sisustus/ tarbetekstiilide, aksessuaaride ja rõivaste kaunistustena, värvi kasutamine pitside kujundamisel, mustrikombinatsioonide loomine, pindade kujundamine; vajalikud põhimõisted ning terminoloogia, põhitöövahendid ja lisatarvikud; pitsi valmistamise etapilisus, sõlmimine, viimistlemine; pitsitööde vormistamise ja esitamise võimalused;.

Iseseisev töö:
- Kirivöö kudumine;
- Paelte tööproovide valmistamine;
- Pitsinäidiste teostamine;
- Harjutustööde loominguline vormistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süsteemset ülevaadet kirivööde ja sõlmitud pitside temaatikast;
- teab ja tunneb nende kasutusvõimalusi tänapäeval; makramee ja süstikpitsi tehnoloogiaid, vastavate pitside terminoloogiat ja mõisteid, põhitöövahendeid ja lisatarvikuid;
- oskab tööd planeerida ja teostada, eseme valmistamiseks arvestada kuluva materjali kogust; lugeda/koostada mustrijooniseid/skeeme ning valmistada nende põhjal vastavaid pitsiliike.
Õppejõud
lektor Tiia Artla
space