Vaba saate alused (KUM6195.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6195.FK
vana ainekood
KUM6195
Õppeaine nimetus eesti k
Vaba saate alused
Õppeaine nimetus inglise k
The Basic of Free Compile
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada oskuste kujunemist muusikaõpetajana, iseseisvalt ja loominguliselt valida ea-ja võimetekohast repertuaari ja viia see atraktiivselt õpilaseni. Luua võimalused alternatiivse jazz/pop stiilis saatekujunduse põhimõtete ja mänguvõtete tundmaõppimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade nii klassikalisest kui jazz/pop harmooniast ja nende erinevustest koolis/gümnaasiumis kasutatavate laulikute põhjal; õpitakse tundma jazz/pop- muusikas kasutatavat märkidesüsteemi, rütmikat, tüüpilist sõnavara ja bluusi kui kaasaja jazz-pop-ja rokkmuusika alust; tutvutakse alternatiivse saate kujundamise põhitõdedega ja alustatakse põhiliste mänguvõtete omandamisega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab orienteeruda jazz/popiliku vaba saate kujundamise põhiprintsiipides ja praktilistes võimalustes;
- omandab oskuse orienteeruda jazz/popmuusikas kasutatavas märkidesüsteemis;
- oskab kasutada jazz/pop stiilile iseloomulikke harmoniseerimise võimalusi saatekujunduses;
- omandab elementaarsed jazz/popilikus stiilis vaba saate praktilised mänguvõtted klahvpillidel.
Õppejõud
Dotsent Tiit Lauk, Ph D
Lisainfo
Minimaalselt 60% loengutes ja kontakttundides osalemine; minimaalselt 5 laulusaate praktiline teostamine ja kontakttunnis ettemängimine/läbitöötamine.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space