Õppekoor ja hääleseade II (KUM6175.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6175.FK
vana ainekood
KUM6175
Õppeaine nimetus eesti k
Õppekoor ja hääleseade II
Õppeaine nimetus inglise k
Choir Studio and Voice-placing II
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Vokaalsete võimete ja harmooniataju edasine arendamine ning vajalike oskuste kinnistamine tööks kooriga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Koori vokaalsete ja tehniliste oskuste arendamine. Laulude valik vastavalt koosseisule, laulu õpetuskäigu analüüs-sisuliste ja tehniliste probleemide lahendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Üliõpilane suudab laulda koori häälepartiisid vokaalselt ja intonatsiooniliselt võimalikult täpselt;
- Suudab analüüsida dirigendi tegevust esinemisprotsessis.
Õppejõud
Merike Aarma, Raul Talmar
Lisainfo
- üliõpilane oskab veenvalt laulda oma häälepartiisid
- oskab iseseisvalt analüüsida õppekooris lauldavaid koorilaule
space