Reklaamikorraldus (KOR6066.FK)
space
Õppeaine kood
KOR6066.FK
vana ainekood
KOR6066
Õppeaine nimetus eesti k
Reklaamikorraldus
Õppeaine nimetus inglise k
Organization of Advertising Business
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Loengutes antakse süsteemne ülevaade reklaamiäri kõikidest külgedest, sh reklaami kohast turunduses, reklaamitegevust reguleerivatest EV seadustest, reklaamiagentuuride liikidest ja funktsioonidest, reklaamiagentuuride ja klientide /meediakanalite /suhtekorraldusagentuuride /allhankijate vahelisest koostööst, reklaamikampaania planeerimisest ja läbiviimisest ning reklaami loomise ja hindamise protsessist. Kursuse raames arendatakse üliõpilaste praktilisi oskusi reklaamitegevuse planeerimise, reklaamiprojektide esitlemise, reklaami loomise, meediaplaneerimise ja reklaami hindamise valdkonnas.
Kursuse jooksul korraldatakse vähemalt kaheksa tunni mahus praktikume ja seminare, millele lisandub tudengite kodutööd rühmades, sh ka iga kuulaja individuaalne töö rühma heaks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Reklaamikorralduse kursuse puhul on tegemist eelkõige praktilise ainega, protsessiga, mille tulemus kujuneb üliõpilaste ja õppejõu (võimalusel ka külalisesinejate) koostöös. Iseseisva tööga sama tulemuseni jõudmine ei ole põhimõtteliselt võimalik.
Iga üliõpilase jaoks on arvestuse aluseks olulisemate loengute kuulamine ja oma rühma töös aktiivne ja tulemuslik osalemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse kuulaja teadlikkus reklaamitegevusest on arenenud ning omandatud teadmised ja oskused on süsteemsed ja eelkõige praktilise väärtusega. Kuulaja katsetab endal, kuidas kulgeb töö reaalses reklaamiorganisatsioonis, teab, milliseid funktsioone täidavad reklaamikommunikatsioonis osalevad pooled ja reklaamiagentuuri iga töötaja, ning oskab rakendada neid teadmisi oma võimalikus tulevases töös reklaamiagentuuris.
Õppejõud
Tiina Hiob
space