Õpianalüüs (KOR6017.FK)
space
Õppeaine kood
KOR6017.FK
vana ainekood
KOR6017
Õppeaine nimetus eesti k
Õpianalüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Case Study
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on toetada tervikliku teabepagasi kujunemist tänapäevase turunduskommunikatsiooni alustest lähtudes kõrvalaine „Turunduskommunikatsiooni alused“ eesmärkidest ning kinnistada sealt saadud teadmisi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõrvalaines „Turunduskommunikatsiooni alused“ osalenud üliõpilased koostavad iseseisvalt, kuid juhendaja toel ning juhendi järgi, õpimapi, mis põhineb kõrvalaine loengukursuste konspektide ning kohustusliku kirjanduse olulisimatel aspektidel. Lisaks sellele sisaldab õpimapp üht turunduskommunikatsiooni kaasusanalüüsi koos viidetega teooriatele ning näidetega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru turunduskommunikatsiooni rollist tänases turumajunduses;
- on üle korranud, korrastanud ja mõtestanud kogu kõrvalaine „Turunduskommunikatsiooni alused“ jooksul omandatud teadmised;
- oskab analüüsida ning hinnata lihtsamat turunduskommunikatsiooni praktilist kaasust.
Õppejõud
Tiina Hiob, MSc
space