Reklaamiteooria (KOR6015.FK)
space
Õppeaine kood
KOR6015.FK
vana ainekood
KOR6015
Õppeaine nimetus eesti k
Reklaamiteooria
Õppeaine nimetus inglise k
Advertising Theory
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada eeldused mõistmaks reklaamitegevuse sisu ja aluseid nii ajaloos kui ka tänapäevaseid teaduspõhiseid lähenemisi sellele valdkonnale, toetada kultuuriliste ja eetiliste väärtuste kujunemist ning valmisolekut nendega arvestada tulevases töös; kujundada eeldused praktilise reklaamitegevuse erinevate tahkude mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengukursus annab ülevaate reklaamitegevuse kõikidest külgedest, sh. reklaami kohast ühiskonnas, turundus- ning propagandategevuses, samuti reklaamiprotsessist ning reklaamitegevuse põhimõtetest.
Käsitlemisele kuuluvad: reklaamipsühholoogia põhitõed;mõisted kaup ja bränd; brändikontseptsioon ja selle teoreetiline põhi; visuaalse kommunikatsiooni ning reklaamidisaini kontseptsiooni teoreetilised alused, eetika ning heade tavade problemaatika reklaamis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süsteemset ülevaadet reklaamiteooria alustest ning põhimõistetest, reklaami kohast turundus ning propagandategevuses, samuti reklaamiprotsessist ning reklaamitegevuse ning reklaamiloome ja -kujunduse põhimõtetest;
- tunneb reklaamitööstuses rakendatavaid häid tavasid ja teab arvestada seadusruumiga;
- tunneb ja oskab kasutada erialast terminoloogiat.
Õppejõud
Tiina Hiob
space