Tänapäeva kriisid ja relvakonfliktid (KAV6202.HR)
space
Õppeaine kood
KAV6202.HR
vana ainekood
KAV6202
Õppeaine nimetus eesti k
Tänapäeva kriisid ja relvakonfliktid
Õppeaine nimetus inglise k
Crises, Wars and Armed Conflicts Today
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam kriisidest, konfliktidest, sõdade põhjustest ja tunnustest ning valmisolek mõista rahvusvahelise julgeolekukeskkonna erisusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Rahvusvahelised kriisid ja konfliktid valitud näidete toel. Rahvusvaheline poliitika ja selles osalejad. Rahvusvahelise poliitika teostamise vahendid. Riikide omavahelised suhted 20. ja 21. sajandil. Ohud julgeolekule. Rahvusvaheline julgeolek 20. sajandil: maailmasõjad, külm sõda. Kollektiivne julgeolek 20. sajandil: Rahvasteliit, ÜRO, NATO, OSCE. Tuumaajastu. Relvastuskontroll.
Relvakonfliktide ja sõdade tunnused. Konflikti arengufaasid ja tunnused. Kriiside ja konfliktide ärahoidmine, ohjamine ning lahendamine. Sõja mõiste. Sõjaline strateegia ja taktika mõistena. Heidutus. Totaalkaitse. Territoriaalkaitse.
Kaasaja rahvusvahelised konfliktid ja nende ohjamine. 21. sajandi julgeolekuprobleemid. Asümmeetrilised ohud. Rahvusvaheline terrorism, massihävitusrelvade levik. Küberjulgeolek. Rahvusvahelise sekkumise põhjused ja tagajärjed, rahvusvahelised rahuoperatsioonid.
Rahvusvaheline sõjaõigus. Eesmärk ja otstarve. Kohaldamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab kriiside, konfliktide ja sõdade põhjusi ja tunnuseid ning nende ärahoidmiseks või ohjamiseks kasutatud meetodeid.
- teab 20. ja 21. sajandi rahvusvahelise julgeolekukeskkonna erisusi valitud näidete toel;
- oskab omandatud teadmisi edasi anda gümnaasiumiastme õpilastele.
Õppejõud
Õppejõud Reelika Semjonov (MA), Holger Mölder (Phd), Kalle Kirss (MA)
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space