Teadusartikli avaldamine (INT8015.DT)
Õppeaine kood
INT8015.DT
vana ainekood
INT8015
Õppeaine nimetus eesti k
Teadusartikli avaldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Publication of a Scientific Article
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist doktoriuurimuse tulemuste esitamisel ja oma seisukohtade argumenteerimisel läbi konverentsi, seminari või sümpoosiumi ettekande koostamise ja teadusartikliks vormistamise.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Konverentsi, seminari või sümpoosiumi ettekande põhjal doktoritöö teemal teadusartikli koostamine.
Ettekande kujundamine teadusartikliks ning selle avaldamine konverentsi kogumikus (paberkandjal või elektrooniliselt) või teadusajakirjas. Artikli maht (käsikirjas) vähemalt 10 lk.
Iseseisev töö
Ettekande ja esitluse koostamine, ettekandel põhineva artikli kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Süvateadmised käsiteldavas kitsamas teemavaldkonnas;
Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme;
Oskab kaitsta oma uurimistulemusi avalikus diskussioonis;
Suudab esitada uurimistöö tulemusi rahvusvahelises erialases teaduskommunikatsioonis.
Hindamismeetodid
Arvestus.
Vajalik esitada andmed artikli ilmumise kohta või kogumiku koostajate / ajakirja toimetuse kirjalik kinnitus artikli (ettekande teksti) avaldamiseks vastuvõtmise kohta.

Õppejõud
T. Teimo, A. Lepik, A. Möldre, L. Aarma
Kohustuslik kirjandus
Erialane uurimuskirjandus.