Uurimistöö juhendamine (INT8004.DT)
Õppeaine kood
INT8004.DT
vana ainekood
INT8004
Õppeaine nimetus eesti k
Uurimistöö juhendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Supervision of Students' Research
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
12
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist erialaseks teadus- ja õppetegevuseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Bakalaureuseõppe kahe üliõpilase uurimistöö juhendamine selle kõigis etappides: uurimisprobleemi (uurimisküsimuste) sõnastamine, asjakohase erialakirjanduse valik, uuringuskeemi koostamine, andmekogumis- ja -analüüsimeetodite valik, tulemuste töötlemine ja interpreteerimine. Üliõpilaste konsulteerimine 32 akadeemilise tunni ulatuses.

Iseseisev töö
Juhendatava teemavaldkonna uurimuskirjandusega tutvumine, uurimistööle esitatavate nõuete jälgimine, üliõpilase konsulteerimine
Õppeaine õpiväljundid
Oskab korraldada erialast teadus- ja õppetegevust;
Oskab anda edasi erialaseid teadmisi;
Suudab kriitiliselt analüüsida uurimisprojekti ning hinnata kavandatud uurimisstrateegiate ja -meetodite relevantsust;
Oskab juhendada ja suunata üliõpilase iseseisvat uurimistööd.
Hindamismeetodid
Kujundav hindamine

Üliõpilastööd on kaitstud positiivsele hindele. Doktorant esitab kirjaliku analüüsi juhendamistegevuse käigu kohta.
Õppejõud
T. Reimo, A. Lepik, A. Möldre, L. Aarma
Kohustuslik kirjandus
Wisker, G. 2005 The good supervisor: supervising postgraduate and undergraduate research for doctoral theses and dissertations. Basinstoke, New York: Palgrave Macmillan;
Infoteaduse eriala üliõpilaste uurimistööde juhend.