Kirjastamine: struktuur, funktsioon, poliitika (INT7123.DT)
Õppeaine kood
INT7123.DT
vana ainekood
INT7123
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjastamine: struktuur, funktsioon, poliitika
Õppeaine nimetus inglise k
Publishing: Structure, Functions, Policy
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
sügis 1. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada teadmiste omandamist tänapäeva kirjastamissüsteemi ja raamatuturu ülesehituse ja funktsioneerimise kohta.
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks kirjastamist puudutavate seaduslike regulatsioonide ja erinevate raamatupoliitiliste meetmete kohta.
Toetada teadmiste kujunemist kirjastustegevuse ja raamatutoodangu seisundi hindamise võimalusteks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjastamise roll ja funktsioonid ühiskonnas, kirjastamise sotsiaalne kontekst. Kirjastamine loomemajanduse osana. Kirjastamise ja raamatuturu regulatsioonid ning meetmed ala toetuseks.
Kirjastustegevuse ja raamatuturu struktuur: raamatute, ajakirjade ja ajalehtede kirjastamine, ristmeedia väljaanded. Trükitoodangu mitmekesisus, bibliodiversiteedi käsitlused. Kirjastusuuringute temaatika.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine, praktilised individuaalsed tööd.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane
• tunneb kirjastussüsteemi toimimise sotsiaalseid, kultuurilisi, poliitilisi ning õiguslikke tingimusi ja nende mõju valdkonna toimimisele;
• orienteerub tänapäevase kirjastamissüsteemi struktuuris, selles osalevates agentides ja nende funktsioonides;
• teab kirjastamisala tänapäevast arengut puudutavate käsitluste põhimõisteid ja probleeme.
Hindamismeetodid
Eksam
Õppejõud
Dots Aile Möldre, PhD
Asenduskirjandus
Culture-Biz:Locating Women as Film and Book Publishing Professionals in Europe. (2005). Bonn: ARCult Media.
Ekholm K., Repo Y. (2010). Kirja tienhaarassa vuonna 2020. Helsinki : Gaudeamus Helsinki University Press.
Kovac, M. (2008). Never Mind the Web: Here Comes the Book. Oxford: Chandos.
Läns, S. (2011). Meediaettevõtted raamatute kirjastajatena Eestis aastatel 1994-2009 : magistritöö. Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut. Tallinn : Tallinna Ülikool.
Pratten, R. (2011). Getting Started in Transmedia Storytelling:[A Practical Guide for Beginners]. [USA]: Createspace.
Umlauf, K. (2005). Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute. Wiesbaden: Harrassowitz.