Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine (INT6083.DT)
space
Õppeaine kood
INT6083.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Preserving Digital Information and Data
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks arhiveerimise eripärade kohta digitaalses keskkonnas;
Luua eeldused digitaalse säilitamise aluspõhimõtete omandamiseks;
Toetada baasoskuste omandamist digitaalse ainese arhiveerimiseks ettevalmistamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalse arhiveerimise ja säilitamise põhiprobleemid;
Digitaalne säilitamine - meetodite areng ja võimalused;
Digitaalsete objektide olulised omadused;
Failivormingud digitaalses arhiivis;
Andmekandjad - nõuded ja lahendused;
Erinevad digitaalobjekti tüübid ja nende omadused;
Metaandmed digitaalseks säilitamiseks;
Digitaalarhiivi toimimismudelid;
Digitaalse säilitamise kontseptualiseerimine
Digitaalarhiiv infohalduse maastikul
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab seletada digitaalse arhiveerimise ja säilitamise erinevusi paberil ainese arhiveerimisest ja säilitamisest;
- suudab kriitiliselt hinnata digitaalse säilitamise erinevaid lahendusi ja strateegiaid;
- oskab määrata digitaalse objekti arhiveerimiseks ja säilitamiseks vajalikke tegevusi sõltuvalt objekti omadustest.
Õppejõud
Lektor Kadi Riismaa, PhD
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space