Digitaalse informatsiooni säilitamine (INT6080.DT)
space
Õppeaine kood
INT6080.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalse informatsiooni säilitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Preserving Digital Information
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad 1. pool
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks arhiveerimise eripärade kohta elektroonilises keskkonnas;
Luua eeldused digitaalse säilitamise aluspõhimõtete omandamiseks;
Toetada baasoskuste omandamist digitaalse ainese arhiveerimiseks ettevalmistamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalse arhiveerimise ja säilitamise põhiprobleemid;
Digitaalne säilitamine - meetodite areng ja võimalused;
Digitaalsete objektide olulised omadused;
Failivormingud digitaalses arhiivis;
Andmekandjad - nõuded ja lahendused;
Erinevad digitaalobjekti tüübid ja nende omadused - praktikum;
Metaandmed digitaalseks säilitamiseks;
Digitaalarhiivi toimimismudelid;
Digitaalse säilitamise kontseptualiseerimine
Digitaalarhiiv infohalduse maastikul
Iseseisev töö
Iseseisva tööna lahendatakse praktikumi ülesanne, tutvutakse digitaalarhiivide võimalustega maailmas ja Eestis.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbimisel üliõpilane:
oskab seletada digitaalse arhiveerimise ja säilitamise erinevusi paberil ainese arhiveerimisest ja säilitamisest;
suudab kriitiliselt hinnata digitaalse säilitamise erinevaid lahendusi ja strateegiaid;
oskab määrata digitaalse objekti arhiveerimiseks ja säilitamiseks vajalikke tegevusi sõltuvalt objekti omadustest.
Hindamismeetodid
Kursuse läbimise eelduseks on:
ühe praktikumi ülesannete lahendamine
kirjaliku arvestuse (testi) sooritamine
Õppejõud
lekt Kädi Riismaa
Asenduskirjandus
Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems. (2004). Cornell University Library, ICPSR. http://www.icpsr.umich.edu/dpm/dpm-eng/eng_index.html
Lavoie, B., Dempsey, L. (2004).Thirteen Ways of Looking at ... Digital Preservation // D-Lib Magazine, vol. 10, no. 7/8 http://www.dlib.org/dlib/july04/lavoie/07lavoie.html
space