Veebimeetria ja veebiuuringud (INT6064.DT)
Õppeaine kood
INT6064.DT
vana ainekood
INT6064
Õppeaine nimetus eesti k
Veebimeetria ja veebiuuringud
Õppeaine nimetus inglise k
Webometrics and Web Studies
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad 2. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Luua eeldused teadmiste omandamiseks meetrikauuringutest ning nendes kasutatavatest lähenemistest
- Luua eeldused teadmiste kujunemiseks veebi kvalitatiivse uurimise alustest
- Luua võimalused praktiliste oskuste kujunemiseks lihtsamate veebi mõõtmise võtete ning kvalitatiivse analüüsi kasutamisel
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meetrikauuringutes kasutavad mõisted: bibliomeetria, informeetria, stsientomeetria ning veebimeetria. Veebi uurimisel kasutavad võtted: võrgustike ja linkide uurimine ning analüüs; veebi mõju hindamine, kommentaaride analüüs. Blogide ja Twitteri analüüsi võimalused – trendi määramine, otsingud kuupäeva alusel jms. Google Analytics tarkvara kasutamine.
Veebi uurimise kvalitatiivsed võtted, digitaalne etnograafia.
Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine, praktilised tööd ja ülesanded.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- tunneb meetrikauuringute, sealhulgas veebimeetria olemust ja sellega seotud mõisteid;
- teab veebi statistilise analüüsi peamisi võtteid;
- tunneb veebisisu kvalitatiivse uurimise võimalusi;
- oskab rakendada lihtsamaid veebi mõõtmise ja kvalitatiivse analüüsi meetodeid.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam
Õppejõud
dots Aile Möldre
Asenduskirjandus
Ledford, J., Teixeira, J. and Tyler, M. E. (2010). Google Analytics. Hoboken, N.J. : Wiley.
Fielding. N., Lee, R. M. (2008).Qualitative e-Social Science/Cyber-Research. In: The SAGE Handbook of Online Research Methods, pp. 491-507. (Andmebaasis Sage Research Methods).
Murthy, D. (2008). Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies for Social Research. In: SAGE Internet Research Methods, pp.53-71. (Andmebaasis Sage Research Methods).
Ess C. M., Dutton, W. D. (2013). Internet Studies: Perspectives on a rapidly developing field. New Media and Society, 29 April
http://nms.sagepub.com/content/early/2013/04/24/1461444812462845