Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine (INT6061.DT)
space
Õppeaine kood
INT6061.DT
vana ainekood
INT6061
Õppeaine nimetus eesti k
Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Web Content Analysis and Communication
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Elviine Uverskaja (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks veebiressurssidest, nende üksiklaadide ja tüüpide tundmaõppimiseks, kasutamiseks ja infovajajatele kättesaadavaks tegemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Interneti ja veebiressursside olulisus avaliku sektori asutuste ja erasektori ettevõtete toimimisel. Internetipoliitika ja -teenused. Ressursside laadiline ja tüpoloogiline mitmekesisus. Veebilehed ja portaalid, multimeedia, andmebaasid, repositooriumid, blogid, sotsiaalvõrgustikud. Juurdepääs veebiressurssidele: otsisüsteemid, teemakataloogid, järjehoidjad.
Veebisisu klassifitseerimine, indekseerimine ja folksonoomia võimalused. Veebiressursside kirjeldamine. Veebisisu teadusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku väärtuse hindamise põhimõtted. Veebisisu säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. Veebiarhiivide loomine ja arendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab Interneti ja veebiressursside tähtsust organisatsioonide info-ja teadmusjuhtimises;
- oskab hinnata veebiressursside väärtust eri tarbijate seisukohast;
- tunneb veebisisu klassifitseerimise põhimõtteid ja erinevate laadide ja tüüpide eripärasid;
- oskab analüüsida veebiressursse, valida, vahendada neid ja arhiveerida.
Õppejõud
lekt Elviine Uverskaja
space