Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine (INT6061.DT)
space
Õppeaine kood
INT6061.DT
vana ainekood
INT6061
Õppeaine nimetus eesti k
Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Web Content Analysis and Communication
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad 2. pool
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks veebiressurssidest, nende üksiklaadide ja tüüpide tundmaõppimiseks, kasutamiseks ja infovajajatele kättesaadavaks tegemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Interneti ja veebiressursside olulisus avaliku sektori asutuste ja erasektori ettevõtete toimimisel. Internetipoliitika ja -teenused. Ressursside laadiline ja tüpoloogiline mitmekesisus. Veebilehed ja portaalid, multimeedia, andmebaasid, repositooriumid, blogid, sotsiaalvõrgustikud. Juurdepääs veebiressurssidele: otsisüsteemid, teemakataloogid, järjehoidjad.
Veebisisu klassifitseerimine, indekseerimine ja folksonoomia võimalused. Veebiressursside kirjeldamine. Veebisisu teadusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku väärtuse hindamise põhimõtted. Veebisisu säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. Veebiarhiivide loomine ja arendamine.
Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine, iseseisvad individuaalsed tööd ja rühmatööd.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
mõistab Interneti ja veebiressursside tähtsust organisatsioonide info-ja teadmusjuhtimises
oskab hinnata veebiressursside väärtust eri tarbijate seisukohast
tunneb veebisisu klassifitseerimise põhimõtteid ja erinevate laadide ja tüüpide eripärasid
oskab analüüsida veebiressursse, valida, vahendada neid ja arhiveerida.

Hindamismeetodid
Kirjalik eksamitöö
Õppejõud
lekt Elviine Uverskaja
Asenduskirjandus
Brügger, N. (2010). Web archiving – between past, present and future. In: The Handbook of Internet studies, p. 24-44. Oxford: Wiley-Blackwell.
Dutton, W. H.(ed).(2013). The Oxford Handbook of Internet studies. Oxford : Oxford University Press.
Schneider G.P., Evans J. (2012). New perspectives on the Internet. 9th ed. Boston : Tomson Cource Technology.
Weibel, S., Miller, E. (1997). Image description on the Internet: a summary of the CNI/OCLC image metadata workshop.- D-Lib Magazine, January. - http://www.dlib.org/dlib/january97/oclc/01weibel.html

space