Veebitekstide kirjutamine ja kirjastamine (INT6060.DT)
Õppeaine kood
INT6060.DT
vana ainekood
INT6060
Õppeaine nimetus eesti k
Veebitekstide kirjutamine ja kirjastamine
Õppeaine nimetus inglise k
Web Writing and Publishing
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
sügis 2. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Luua võimalused teoreetiliste teadmiste kujunemiseks veebitekstide erinevuse kohta trükitekstidest ning nende ülesehituse ja stilistika põhimõtetest
- Luua eeldused praktiliste oskuste saamiseks veebitekstide kirjutamisest ja avaldamisest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebiteksti vastuvõtu erinevus trükitekstist. Hüpertekst ja interaktiivne kommunikatsioon. Veebiteksti ülesehitus – pealkiri, juhtlõik, teksti liigendamine, märksõnad, linkide kasutamine. Metainfo lisamine. Teksti stilistika.
Veebiteksti toimetamine. Erinevad tekstitüübid: kirjutamine asutuse veebisaidile; blogide kirjutamine, turundusteksti kirjutamise iseärasused.
Teksti avaldamine veebis (wiki, blogi).
Muu materjali publitseerimisviisid veebis: sotsiaalsed järjehoidjad (nt del.icio.us.), fotode avaldamise tarkvara
Iseseisev töö
Teemakohaste artiklite lugemine ja analüüsimine; erinevat tüüpi veebitekstide näidete analüüsimine ja kirjutamine; teksti publitseerimine veebis valitud viisil.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
- teab veebitekstide ja trükitekstide erinevusi;
- tunneb veebiteksti struktuuri, sõnastuse ja stilistika iseärasusi;
- oskab koostada erinevat tüüpi veebitekste, neid redigeerida ning metainfoga varustada, kombineerida tekstilist materjali piltide jm visuaalsete elementidega;
- oskab publitseerida tekste kasutades erinevaid sotsiaalse tarkvara lahendusi.
Hindamismeetodid
Eksam
Õppejõud
dots Aile Möldre
Asenduskirjandus
Crawford, K. (2009). Writing for the Web. North Vancouver : Self-Counsel Press.
Mumaw, S. (2005). Siple web sites : organizing content-rich web sites into simple structures. Gloucester : Rockport.
Lanson, J. Writing for others, writing for ourselves : telling stories in an age of blogging (2010). Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Stone, B. (2003). Blogging : genius strategies for instant Web content. Boston [etc.] : New Riders Publishing.