Digitaalraamatukogu: sotsiaalsed funktsioonid ja inimressursid (INT6057.DT)
Õppeaine kood
INT6057.DT
vana ainekood
INT6057
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalraamatukogu: sotsiaalsed funktsioonid ja inimressursid
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Library: Social Functions and Human Resources
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
36
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Aira Lepik (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada teadmiste kujunemist digitaalraamatukogu olemusest, eesmärkidest, ülesannetest ja funktsioonidest,
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks digitaalraamatukogu sotsiaalsete funktsioonide ja inimressursside analüüsimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalraamatukogu olemus, kontseptsioonid, lähenemisviisid. Digitaalraamatukogu kujunemine. Digitaalraamatukogu käsitlused ja rakendused. Digitaalraamatukogu valdkonnad – ressursid, sisu, kasutajad, funktsionaalsus, poliitikad, kvaliteet, arhitektuur. Digitaalraamatukogu arendamise raamistik - projektid, erialakogukonnad. Digitaalraamatukogu mudelite teoreetilised alused. Inimkapital digitaalraamatukogu arendajana. Digitaalraamatukogu sotsiaalne mõju. Inimressursid digitaalraamatukogus.
Iseseisev töö
Praktiliste tööde sooritamine (näidisjuhtumite analüüs)
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilased:
tunnevad digitaalraamatukogu olemust, kontseptsioone ja lähenemisviise;
on võimelised analüüsima ja hindama digitaalraamatukogu mudelite teoreetilisi aluseid;
on võimelised analüüsima ja hindama inimressursside mõju raamatukogu toimimisele;
oskavad hinnata ja arendada digitaalraamatukogu sotsiaalset mõju.
Hindamismeetodid
Eksam. Kasutatakse kujundavat hindamist (eksami hinne moodustub kodutööde põhjal).
Õppejõud
lekt Aira Lepik
Kohustuslik kirjandus
Borgman, C. L. (2000). From Gutenberg to the Global Information Infrastructure: Access to Information in the Networked World. Cambridge, MA: MIT Press.
Calhoun, K. (2014). Exploring Digital Libraries. Foundations, practice, prospects. London: Facet Publishing.
Chowdhury, G. G., Chowdhury, S. (2002). Introduction to Digital Libraries. London: Facet Publishing.
Digital Library Futures: User Perspectives and Strategies. (2010). Ed by Verheul, I., Tammaro, A.-M., Witt, S. Berlin: De Gruyter Saur (IFLA Puclications; 146).
Lankes, D. (2011). The Atlas of New Librarianship. Cambridge (Mass.); London: MIT Press.
Lesk, M. (2009). Understanding Digital Libraries. 2nd ed. San Francisco, CA: Morgan Kaufman.
Valikuliselt artiklid ajakirjadest D-Lib Magazine ja International Journal on Digital Libraries


Asenduskirjandus
Arms, W. (2001). Digital Libraries. Cambridge, MA: The MIT Press.
Lankes, D. (2012). Expect more. Demanding Better Libraries for Today`s Complex World. Jamesville, NY: Riland Publishing.
Pace, A. K. (2003). Ultimate Digital Library: Where the New Information Players Meet. Chicago : American Library Association.
Tedd, L., Large, A. (2005). Digital Libraries: Principles and Practice in a Global Environment. Munich, Germany: K. G. Saur.
The Whole Digital Library Handbook. (2007). Ed by D. Kresh. American Library Association.
Witten, I., Bainbridge, D. (2003). How to Build a Digital Library. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann.