Arhivaalide säilitamine (INT6056.DT)
Õppeaine kood
INT6056.DT
vana ainekood
INT6056
Õppeaine nimetus eesti k
Arhivaalide säilitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Preservation of Archive Records
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
48
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Luua eeldused teadmisteomandamiseks arhivaalide valmistamisel kasutatud materjalidest, arhivaalide vananemist ning kahjustumist mõjutavate tegurite kohta
- Toetada ülevaate saamist säilitamise põhistrateegiatest ja meetoditest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab süvendatud ülevaate erinevatel kandjatel (paber, nahk, foto, masinloetavad infokandjad jm) arhivaalide ja ka teiste kommunikatiivsete artefaktide materjalide ja tehnoloogiate ajaloost, olulisematest neid kahjustavatest keskkonnateguritest ja inimmõjutustest. Kokkuvõtlikult käsitletakse ka konserveerimise teooria ja praktika küsimusi.
Iseseisev töö
Ühe säilitussituatsiooni konkreetne lahendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- teab, millised on peamised arhivaalide valmistamiseks kasutatud materjalid ja milliste omadustega need on;
- oskab hinnata põhiliste väliskeskkonna tegurite mõju arhivaalide säilivusele;
- omab ülevaadet arhivaalide hoiustamise põhimõtetest ja peamistest säilitusstrateegiatest;
- oskab teha kontseptuaalset raamitsikku säilituskava loomiseks ja säilitustegevuse korraldamiseks arhiivides.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam
Õppejõud
Tiiu Reimo
Asenduskirjandus
Konsa, K. (2007). Artefaktide säilitamine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Valk-Falk, E. (1995). Muuseumi varahoidja meelespea. Tallinn: Eesti Muuseumiühing.
Valk-Falk, E. (1996). Vesimärk ja pitsatijäljend pütipaberil. Tallinn: Eesti Muuseumiühing.