Arhivaalide säilitamine (INT6056.DT)
space
Õppeaine kood
INT6056.DT
vana ainekood
INT6056
Õppeaine nimetus eesti k
Arhivaalide säilitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Preservation of Archive Records
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Luua eeldused teadmisteomandamiseks arhivaalide valmistamisel kasutatud materjalidest, arhivaalide vananemist ning kahjustumist mõjutavate tegurite kohta
- Toetada ülevaate saamist säilitamise põhistrateegiatest ja meetoditest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab süvendatud ülevaate erinevatel kandjatel (paber, nahk, foto, masinloetavad infokandjad jm) arhivaalide ja ka teiste kommunikatiivsete artefaktide materjalide ja tehnoloogiate ajaloost, olulisematest neid kahjustavatest keskkonnateguritest ja inimmõjutustest. Kokkuvõtlikult käsitletakse ka konserveerimise teooria ja praktika küsimusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinud üliõpilane:
- teab, millised on peamised arhivaalide valmistamiseks kasutatud materjalid ja milliste omadustega need on;
- oskab hinnata põhiliste väliskeskkonna tegurite mõju arhivaalide säilivusele;
- omab ülevaadet arhivaalide hoiustamise põhimõtetest ja peamistest säilitusstrateegiatest;
- oskab teha kontseptuaalset raamitsikku säilituskava loomiseks ja säilitustegevuse korraldamiseks arhiivides.
Õppejõud
Tiiu Reimo
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space