Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond (INT6055.DT)
space
Õppeaine kood
INT6055.DT
vana ainekood
INT6055
Õppeaine nimetus eesti k
Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond
Õppeaine nimetus inglise k
Regulatory Issues of Records Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks dokumendihalduse ja arhiivinduse valdkonna õigusaktidest ja standarditest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õiguse põhimõisted. Õiguse rakendamine. Eesti õigussüsteemi iseloomustus. Dokumendihalduse ja arhiivinduse õigusliku keskkonna kujunemine. Õigusaktide seosed ja rakendamine. Arhiiviseadus ja rakendusaktid ning nende rakendamine. Avaliku teabe seadus ja rakendusaktid ning nende rakendamine. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus. Andmekogude seadus ja selle rakendamine. Isikuandmete kaitse seadus ja selle rakendamine. Digitaalallkirja seadus ja selle rakendamine. Riigisaladuse seadus ja selle rakendamine. Dokumendihalduse ja arhiivinduse käsitlemine muudes õigusaktides. Dokumendihalduse ja arhiivinduse õigusaktide seos valdkonna standarditega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinu
- omab teadmisi õiguse põhimõistetest ning dokumendihaldust ja arhiivindust reguleerivaist õigusaktidest ning Eesti standarditest;
- suudab kasutada dokumendihalduse ja arhiivinduse standardite sätteid oma erialases töös;
- Oskab kasutada dokumendihalduse ja arhiivinduse õigusakte ning juhiseid oma erialases töös
Õppejõud
Kädi Riismaa
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space