Arhiivinduse teooria ja ajalugu (INT6054.DT)
space
Õppeaine kood
INT6054.DT
vana ainekood
INT6054
Õppeaine nimetus eesti k
Arhiivinduse teooria ja ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
Theory and History of Records Management
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks kaasaegse arhiivinduse ja dokumendihalduse ajalooliste põhimõtete ja teooreetiliste aluste kujunemisest; luua alus teadmistele ainukordsete paber- ja elektroonilisel kandjal dokumentide korrastamisest, süstematiseerimisest, säilitamisest ja taaskasutamisest ning dokumentide käsitsemise teaduslikest teooriatest, alalhoidmisest ja kasutamisest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse materiaalsel alusel dokumentide korrastamise, süstematiseerimise, säilitamise ja taaskasutamise ajaloolist kogemust. Teoreetiline aspekt dokumendimassiivide ja arhiivide korralduse põhialustest, seotud dokumendikogu kui terviku hoiustamisega. Arhiivide üldise kasutuse põhimõtted. Ülevaade arhiivinduse ajaloo tähtsamaist etappidest, erinevate dokumendihoidlate ja arhiivide liikide (sealhulgas digitaalarhiivi) kujunemisest, klassifitseerimisest ja tööpõhimõtetest. Eesti, Põhjamaade, Lääne-Euroopa ja USA dokumendihalduse ja dokumentide säilitamise korralduse arengulugu ja kaasaja aktuaalsed probleemid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinud üliõpilane:
- suudab kasutada omandatud teadmisi orienteerumaks tegevusala ajaloolistes ja teoreetilistes baasteadmistes;
- oskab kasutada teadmisi oma ametialases tegevuses.
Õppejõud
Liivi Aarma
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space