Infoettevõtluse alused (INT6050.DT)
space
Õppeaine kood
INT6050.DT
vana ainekood
INT6050
Õppeaine nimetus eesti k
Infoettevõtluse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Information Entrepreneurship
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teoreetiline baas infoettevõtluse olemusest, eesmärkidest, ülesannetest ja funktsioonidest.
Toetada teadmiste omandamist infoettevõtluse käsitlustest ja rakendustest.
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks infoettevõtluse analüüsimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infoettevõtluse olemus, eesmärgid, ülesanded, funktsioonid. Infoettevõtluse käsitlused ja rakendused. Infoettevõtlus ja innovatsioon. Infoettevõtlus ja muutuste juhtimine. Infoettevõtlus ja loomemajandus. Infosektori organisatsioonide (muuseumid, galeriid, raamatukogud, arhiivid) roll loomemajanduses. Informatsiooni roll loomemajanduses, seosed ning mõjud teadmiste- ja teenustepõhise majanduse, -keskkonna ja -ühiskonna arengutele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb infoettevõtluse olemust, eesmärke, ülesandeid ja funktsioone;
- on võimeline analüüsima ja hindama infoettevõtluse käsitlusi ja rakendusi sotsiaalses kontekstis;
- mõistab infoettevõtluse rolli, potentsiaali ja väljakutseid ühiskonnas;
- oskab kavandada ja kaasata inimressursse infoettevõtluse arendamisel.
Õppejõud
Lekt. Aira Lepik, pedagoogikakandidaat
space