Kirjastustegevus (INT6047.DT)
Õppeaine kood
INT6047.DT
vana ainekood
INT6047
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjastustegevus
Õppeaine nimetus inglise k
Publishing
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad 1. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Aile Möldre (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada ülevaade saamist tänapäevase kirjastustegevuse arengusuundadest maailmas ja Eestis orienteerumaks erinevat tüüpi sisupakkujate ning nende produktsiooni hulgas
Luua eeldused kirjastustegevuse kui loomemajanduse ja kultuuritööstuse komponendi mõistmiseks;
Tutvustada kirjastusprotsessi etappe ja osalejaid; olulisemaid kirjastusi Eestis ja välisriikides
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks kirjastamisega seotud tegevusalade – raamatukaubanduse ja trükinduse – toimimise ja arengutrendide kohta

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjastamine kui ühiskonna intellektuaalse süsteemi osa. Kirjastamine kui loomemajanduse komponent. Kirjastuse struktuur ja funktsioonid. Autoriõiguslikud probleemid. Erinevat tüüpi kirjastused ja nende toodang, teaduskirjastamine. Rahvusvahelise kirjastamise areng pärast Teist maailmasõda. Raamatu valmistamise kulud ja hinnakujundus. Riiklik raamatupoliitika. Trükitoodangu statistika põhimõtted ja keskused. Väljendusvabadus ja tsensuur kaasaegses maailmas. Trükinduse areng. Raamatukaubanduse iseärasused muu kaubandusega võrreldes, selle erinevad kanalid.
Iseseisev töö
Loengumaterjalides nimetatud artiklite ja muude allikate läbitöötamine; praktiliste tööde ja ülesannete sooritamine, seminaride ettevalmistamine, referaat valitud teemal.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbimise järel üliõpilane:
omab teadmisi kirjastamise, raamatumüügi ja trükinduse arengusuundadest ning neid mõjutavatest õiguslikest, kultuurilistest, majanduslikest jm teguritest
tunneb kirjastamisprotsessi, selle osalisi, etappe ja funktsioone
suudab orienteeruda juhtivate kirjastuste kui raamatukogude ning infokeskuste partnerite hulgas erinevates kirjastamise valdkondades, eelkõige teaduskirjastamises
Hindamismeetodid
Aine koondhinne moodustub kirjaliku eksamitöö hinne ning referaadi hinde alusel.
Õppejõud
dots Aile Möldre
Asenduskirjandus
Ansper, K. (2014). Eesti autori Kaur Kenderi romaani "Yuppiejumal" ingliskeelse tõlke "Petty God" väljaandmine : diplomitöö. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.
Feather, J. (2003). Communicating knowledge: publishing in the 21st century. München: Saur.
Kist, J. (2009). New thinking for 21st century publishers: emerging patterns and evolving stratagems. Oxford : Chandos.
Kovač, M. (2008). Never mind the Web : here comes the book. Oxford : Chandos.
Thompson, J.B. (2005). Books in the digital age. Cambridge; Malden: Polity.