Sissejuhatus infoarhitektuuri (INT6044.DT)
Õppeaine kood
INT6044.DT
vana ainekood
INT6044
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus infoarhitektuuri
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Information Architecture
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused infoarhitektuuri olemuse mõistmiseks ja teadmiste omandamiseks veebi infoarhitektuuri põhimõtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infoarhitektuuri mõiste ja kujunemine. Veebikeskkonna informatsiooni korraldamise ja infoarhitektuuri väljatöötamise põhimõtted ning tehnikad. Kasutaja infovajadused ja veebikäitumine. Kasutajakesksusest lähtumine sisu struktureerimisel ja siltimisel. Navigeerimise ja otsinguvõimaluste loomise põhimõtted.
Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine, iseseisvad individuaalsed tööd ja rühmatööd
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- tunneb infoarhitektuuri olemust ja selle veebikeskkondades rakendamise põhimõtteid
-mõistab sisu struktureerimise, siltimise, navigeerimise ja otsinguvõimaluste loomise etappe
- oskab analüüsida, hinnata ja soovitada parimaid infoarhitektuurilisi lahendusi veebis
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam
Õppejõud
Elviine Uverskaja
Kohustuslik kirjandus
Brown, D. (2010). Eight principles of information architecture. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 36 (6).
Dillon, A., Turnbull, D. (2010). Information architecture. In Encyclopedia of Library and Information Science. 3rd ed. 1:1, 2361- 2368.
Kalbach, J. (2007). Designing web navigation. Beijing: O’Reilly.
Morville, P. Rosenfeld, L. (2002). Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites (2nd ed.). Cambridge : O'Reilly.

Asenduskirjandus
Shedroff, N. (2001). An overview of understanding. In R.S. Wurman, Information anxiety 2, p.27-29. Indianapolis : Que.
Wodtke, C., Govella, A. (2009). Information architecture: Blueprints for the web. 2nd ed. Berkeley: New Rider.