Sissejuhatus infoarhitektuuri (INT6044.DT)
space
Õppeaine kood
INT6044.DT
vana ainekood
INT6044
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus infoarhitektuuri
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Information Architecture
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis 1. pool
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Elviine Uverskaja (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused infoarhitektuuri olemuse mõistmiseks ja teadmiste omandamiseks veebi infoarhitektuuri põhimõtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infoarhitektuuri mõiste ja kujunemine. Veebikeskkonna informatsiooni korraldamise ja infoarhitektuuri väljatöötamise põhimõtted ning tehnikad. Kasutaja infovajadused ja veebikäitumine. Kasutajakesksusest lähtumine sisu struktureerimisel ja siltimisel. Navigeerimise ja otsinguvõimaluste loomise põhimõtted.
Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine, iseseisvad individuaalsed tööd ja rühmatööd
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- tunneb infoarhitektuuri olemust ja selle veebikeskkondades rakendamise põhimõtteid
-mõistab sisu struktureerimise, siltimise, navigeerimise ja otsinguvõimaluste loomise etappe
- oskab analüüsida, hinnata ja soovitada parimaid infoarhitektuurilisi lahendusi veebis
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam
Õppejõud
Elviine Uverskaja
Asenduskirjandus
Shedroff, N. (2001). An overview of understanding. In R.S. Wurman, Information anxiety 2, p.27-29. Indianapolis : Que.
Wodtke, C., Govella, A. (2009). Information architecture: Blueprints for the web. 2nd ed. Berkeley: New Rider.
space