Infoturundus (INT6036.DT)
Õppeaine kood
INT6036.DT
vana ainekood
INT6036
Õppeaine nimetus eesti k
Infoturundus
Õppeaine nimetus inglise k
Information Marketing
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Analüüsida turundusteooria ja -mudelite kohandamisvõimalusi infoteenuste turunduses keskendudes suhteturundusele ning käsitledes turundusstrateegia rakendusi infoteenuste konkurentsieeliste loomisel ja kindlustamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teenus ja infoteenus turundusmeetmena (Rowley, Gupta, Elliott de Saez jt). Teenuse mõiste ja süstemaatika. Teenuste eripärade mõju turundustegevusele. Teenuste kompleks ja selle kujundamise põhimõtted. Infoteenuse arendamine (ideede otsing, idee valik, kontseptsiooni arendamine). Infoteenuste turundus suhteturundusena. Suhteturunduse kujunemine (Grönroos, Gummesson jt). Suhteturunduse põhiprotsessid. Infoteenuste turundus suhteturunduse rakendusena. Suhteturunduse põhiprotsessid infoteenuste turunduses (Besant, Singh jt). Infoteenuste turundusstrateegiad. Infoteenuste turupositsiooni analüüs. Turundusstrateegia ja selle valimise alused. Infoteenuse turundusstrateegia formuleerimine.
Iseseisev töö
Individuaalsed kodutööd ja rühmatöö
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilased:
- tunnevad nüüdisturunduse peamisi teooriaid ja mudeleid;
- oskavad turunduse teoreetilisi mudeleid üle kanda infoteeninduse konteksti;
- on võimelised hindama, mil määral infoteenused rahuldavad kasutajate vajadusi;
- oskavad kujundada kasutajate nõudlusele vastavaid infoteenuseid;
- on võimelised positsioonima infoteenuseid turunduskeskkonnas.
Hindamismeetodid
Individuaalsed kodutööd ja rühmatöö on positiivselt arvestatud
Õppejõud
Aira Lepik, pedagoogikakandidaat