Doktoritöö (IFI8105.DT)
Õppeaine kood
IFI8105.DT
vana ainekood
IFI8105
Õppeaine nimetus eesti k
Doktoritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Doctoral Thesis
Õppeaine maht EAP
180.0
Orienteeruv kontakttundide maht
0
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused rahvusvaheliselt tuntud spetsialisti kujunemiseks mingil infoühiskonna tehnoloogiate alasel aktuaalsel teemal.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Doktoritöö koostamine tugineb üliõpilase isikliku uurimistöö tulemuste põhjal. Uurimistöö toimub uurimisrühma koosseisus ning võib olla osaliselt või täielikult läbi viidud ühisuuringute raames.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
On mingis IKT probleemivaldkonnas rahvusvaheliselt tuntud spetsialist;
Omab ammendavaid teadmisi doktoritööga määratletud kitsamast uurimisvaldkonnast; Oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja kaasaegseid tehnoloogiaid IKT alaste probleemide analüüsimisel ja lahendamisel;
Oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi;
Oskab töötada eesti- ja ingliskeelses meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid partnereid;
Tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades;
Suur iseseisvus, algatusvõime, vastutus analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest;
On valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid;
On valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut.
Hindamismeetodid
Eksam. Hindamine toimub üldjuhul doktoritöö avaliku kaitsmise alusel; kaitsmiskomisjon hindab doktoritööd ja selle kaitsmist, arvestades ka oponentide retsensioone.
Õppejõud
Üliõpilase doktoritöö juhendaja
Kohustuslik kirjandus
Määratakse doktoritöö juhendaja poolt.
Asenduskirjandus
Määratakse doktoritöö juhendaja poolt.