Ülikoolipraktika (IFI8104.DT)
Õppeaine kood
IFI8104.DT
vana ainekood
IFI8104
Õppeaine nimetus eesti k
Ülikoolipraktika
Õppeaine nimetus inglise k
University Practice
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
0
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilasel omandada oskused ülikooli põhiliste akadeemiliste tegevuste läbiviimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iga üliõpilane: 1) viib läbi õppetööd vähemalt 2 EAP mahus; 2) juhendab vähemalt kahe bakalaureusetöö koostamist; 3) on vähemalt ühe magistrandi kaasjuhendaja; 4) osaleb vähemalt ühe rahvusvahelise teadus- ja arendusprojekti täitmisel.
Õppeaine õpiväljundid
On võimeline heal tasemel läbi viima õppe- ja teadustööd.
Hindamismeetodid
Arvestus on suuline ning selle eelduseks on juhendavale õppejõule kursuse raames loodud materjalide ja läbiviidud tegevuste kohta ammendava kokkuvõtte esitamine.
Õppejõud
prof Peeter Normak
Kohustuslik kirjandus
Määratakse doktoritöö juhendaja poolt.
Asenduskirjandus
Määratakse doktoritöö juhendaja poolt.