E-valitsuse õiguslikud alused (IFI7411.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7411.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
E-valitsuse õiguslikud alused
Õppeaine nimetus inglise k
Legal Aspects of E-governance
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Juri Mets (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade ja kujundada arusaamine:
- e-valitsuse korralduse põhilistest õiguslikest ja õiguspoliitilistest küsimustest;
- e-valitsuse tegevust ja korraldust reguleerivatest õigusaktidest ning e-valitsuse tegevuse ja korraldusega seonduvatest õigusega seotud valdkondadest;
- sellest, millist õiguslikku regulatsiooni e-valitsuse praktikas rakendamine vajab ning kes ja milliste vahenditega seda loob;
- sellest, kas ja milliseid muudatusi õiguse ja/või õiguspoliitika valdkonnas on vaja e-valitsuse toimimiseks / rakendamiseks ja/või arendamiseks.

Arutada praktilisi näiteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
E-valitsuse korralduse õigusliku regulatsiooni ja õiguslike aspektide ülevaade ja analüüs. Mida ja kuidas on vaja õiguslikult reguleerida, et e-valitus edukalt toimiks? Milline on asjakohane hea praktika? Kuidas see toimib? Milliseid muudatusi on vaja?
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet ja arusaamist e-valitsuse õiguslikest üldpõhimõtetest, õiguse valdkondadest ja konkreetsetest õigusaktidest, mis seonduvad e-valitsuse tegevuse korraldamisega, sellest, kuidas e-valitsuse tegevust ja korraldust õiguslikult reguleeritakse ja reguleerida tuleb ja valdkonna terminoloogiast;
- tunneb valdkonna terminoloogiat;
- suudab arutada e-valitsuse õiguslike ja õiguspoliitiliste küsimuste teemal;
- oskab lahendada valdkonnaga seonduvaid praktilisi juriidilisi küsimusi.
Õppejõud
Juri Mets
space