Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine (IFI7405.DT)
Õppeaine kood
IFI7405.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine
Õppeaine nimetus inglise k
Software Analysis and Requirements Engineering
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada peamised tarkvaranõuete koostamise ja haldamise oskused.
Leida viisid tarkvaranõuete kogumiseks huvirühmadelt ja nende dokumenteerimiseks.
Mõista Requirements Roadmap-i kasutamise põhimõtteid tarkvara analüüsil.
Mõista tarkvaranõuete kogumise protsessi ja selle käigus esinevaid probleeme.
Kirjeldada valikut asjakohaseid töövahendeid ja mõista nende eesmärke ning eeliseid.
Mõista huvirühmadelt tarkvaranõuete kogumise planeerimise tähtsust ja koostada huvirühmadelt nõuete kogumise plaan.
Kirjeldada nõuete analüüsiprotsessi ja selle tähtsust laitmatute kasutajanõuete koostamisel.
Mõista tarkvaranõuete modelleerimist, tähtsuse järjekorda seadmist ja kontrollimist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitletavad teemad on:
Sissejuhatus tarkvaranõuetesse
Tarkvaranõuete arendamine: kogumine
Äriprotsesside modelleerimiskeel
Tarkvaranõuete arendamine: analüüs
Tarkvaranõuete haldamine
Iseseisev töö
Iseseisev töö on seotud rühmaprojekti valmimisel vajaliku kirjanduse analüüsiga
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse edukal läbimisel on üliõpilasel teadmised, mis võimaldavad tal:
- arutada, mis on ärianalüüs,
- määrata kindlaks, mis on õige sobivam nõuete kogumise meetod soovitud tulemuste saavutamiseks;
- kirjeldada tarkvaranõuete koostamist ja tegevusi, mida see hõlmab;
- mõista tarkvaranõuete arendamise ja haldamise põhiprotsesse;
- tuvastada olulisemad osapooled ja nende rollid;
- mõista tarkvaranõuete kogumise protsessi ja sellel esinevaid probleeme;
- kirjeldada erinevaid töövahendeid ja tehnikaid ning mõista nende eesmärke ja eeliseid;
- lihvida kriitilise mõtlemise oskust, et kaasata huvirühmi, määrata kindlaks vajadusi ja valida uusi lähenemisi ja ideid;
- mõista tarkvaranõuete modelleerimist, tähtuse järjekorda seadmist ja tuvastamist;
- mõista tarkvaranõuete halduse ning nende muutmise kontrollimise tähtsust;
- kirjeldada tarkvaranõuete haldamise tegevusi ning nende eesmärke;
- kirjeldada baastasemel peamisi äriprotsesse BPMN-iga.
Hindamismeetodid
Üliõpilase töö peab olema hinnatav. Kursuse praktiline osa on hinnatav, kui üliõpilane on 100%-liselt läbi viinud mõne veebilehe osa disaini ja hindamise ehk täpsemalt moodustub kursuse hinne:
- 40% - individuaal projekt tarkvarahinnete kogumise kohta;
- 20% - veebipõhine test;
- 40% - BPMN modelleerimine.
Õppejõud
David Jose Ribeiro Lamas