Ümbritsev arvutustehnika (IFI7343.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7343.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ümbritsev arvutustehnika
Õppeaine nimetus inglise k
Ambient Computing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ümbritseva arvutustehnika süsteemide disainimise ja arendamise põhimõtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate ümbritseva arvutustehnika tehnoloogiatest ja pakub tudengitele võimaluse proovida kätt ümbritseva arvutustehnika süsteemide prototüüpimisel.

Kursus sisaldab nii teooriat kui praktikat ja näeb ette nii akadeemiliste artiklite lugemist kui ka tööd disaini väljakutse kallal. Disaini väljakutse näeb ette ümbritseva arvutustehnika süsteemide loomist eakate inimeste elukvaliteeti parendamiseks või kultuuripärandi asutuste missiooni täitmise toetamiseks. Lõpptulemuseks on spetsifikatsioon, poster ja video prototüüp.

Kursus koosneb lühiülevaatest ümbritseva arvutustehnika põhimõtetest ja praktilisest rühmatööst, mille käigus hakkavad tudengid kasutama erinevaid võimaldavaid tehnoloogiad, et luua töötavaid süsteeme. Kursus keskendub hajutatud kasutajaliidestel põhinevate süsteemide prototüüpimisele. Sellised süsteemid sildavad erinevaid ekraanidega ja ilma ekraanideta seadmeid.

Kursus koosneb kord kahes nädalas toimuvatest loengutest. Aeg loengute vahel on ettenähtud töötamiseks laboris.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ümbritseva tarkvaratehnika põhimõtetest;
- teab olemasolevate võimaldavate tehnoloogiate valikust;
- teab ümbritseva tarkvaratehnika süsteemide arendamise praktilistest nüanssidest.
Õppejõud
space