Infotehnoloogia taristu arendamine (IFI7241.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7241.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Infotehnoloogia taristu arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Development of Infrastructure of Information Technology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on arendada vajalikke teadmisi organisatsiooni infotehnoloogilise infrastruktuuri kavandamisest, arendamisest ja mõjust hilisemale haldamisele, ning nende teadmiste rakendamisoskust erinevate praktikas ettetulevate olukordade lahendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainekursusel käsitletakse olulisemaid IT infrastruktuuri arendamise teemasid nii regulatsioonide (sh standardid ja raamistikud) kui ka konkreetsete praktiliste näidete
valguses.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab nimetada ning kirjeldada erinevaid IT- infrastruktuuri arendamisel kasutatavaid raamistikke, standardeid ja metoodikaid;
- suudab iseseisvalt analüüsida IT infrastruktuurilahendusi ningnendega seotud riske;
- suudab planeerida organisatsiooni IT arendustegevust sh viia läbi IT auditit ning uute rakenduste juurutamisega seotud toiminguid.
Õppejõud
Peeter Normak
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space