Tarkvaratehnika ja -disain (IFI7219.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7219.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaratehnika ja -disain
Õppeaine nimetus inglise k
Software Engineering and Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Peamine eesmärk on anda lai ülevaade tarkvaratehnika ja disaini põhimõistetest ning lähenemistest. Lisaks sellele loob kursus õppijatele võimalused osaleda projektipõhises meeskonnatöös ja kujundada seeläbi oma õpetamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tarkvaraarenduse elutsükkel. Tarkvara haldamine ja arendus. Meeskonna rollid tarkvaraarenduses. Kosk- ja agiilmudelid tarkvaraprojektide juhtimises.

Kasutajakogemus ja interaktsioonidisain. Kasutatavus ja ligipääsetavus. Sihtgrupi analüüs. Osalusdisain. Stsenaariumid; persoonad; kasutajalood. Kasutajate kaasamine.

Paberprototüüpimine; sõrestikmudelite koostamine; kõrge detailsusega prototüüpide koostamine. Disainimustrid. Kasutajaliidese raamistikud.

Testimine ja kasutatavuse evalvatsioon. Funktsionaalne ja mittefunktsionaalne testimine. Heuristiline evalvatsioon. Valge ja musta kasti meetodid. Regressioontestimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab ja oskab selgitada tarkvaraarenduse ja disaini põhimõisteid;
- analüüsib olemasoleva tarkvara kasutatavust, ligipääsetavust ja funktsionaalsust;
- osaleb ja juhib väikesemahulist tarkvaraprojekti;
- loob tarkvaraprojekti kontseptsiooni ja disainib kasutajakogemuse;
- loob prototüübi ja viib läbi selle testimise;
- vahendab disainiprotsessi tulemusi struktureeritud viisil.
Õppejõud
Mikhail Fiadotau
space