Ligipääsetavuse töötuba (IFI7169.DT)
Õppeaine kood
IFI7169.DT
vana ainekood
IFI7169
Õppeaine nimetus eesti k
Ligipääsetavuse töötuba
Õppeaine nimetus inglise k
Accessibility Workshop
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on arendada üliõpilaste:
• võimet selgitada, kui oluline on veebile ligipääsetavuse tagamine puuetega ja eakatele inimestele;
• oskust nimetada puuetega ja eakate inimeste poolt põhilisi veebi kasutamisel kogetavaid takistusi;
• oskust kirjelda ärimudelit, mis mõjutab ettevõtte või organisatsiooni poolseid veebi ligipääsetavuse tagamiseks tehtavaid jõupingutusi;
• teadlikkust veebi kasutamisel inimese puudest tingitud asjaoludest, ning luua arusaama, kuidas on võimalik luua suuremat ligipääsetavust tagavaid veebilahendusi;
• W3C veebisisu ligipääsetavuse juhiste (Web Content Accessibility Guidelines) tundmist, ja arusaama tänapäeval kõige levinumatest veebisaitide ligipääsetavuse probleemidest ning nende kõrvaldamise võimalustest;
• oskusi, kuidas kasutada uusimaid W3C Ligipääsetava Internetirakenduste (Accessibility Rich Internet Applications - ARIA) soovitusi ning luua ligipääsetavaid Web 2.0 rakendusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb kolmest moodulist:
1. Ligipääsetava sisu loomine;
2. Ligipääsetavuse tagamise arendusstrateegiad;
3. Veebi ligipääsetavuse hindamine.
Iga moodul toob välja antud teemaga seonduva probleemistiku, annab ülevaade standarditest, töövahenditest ja parimatest praktikatest ning sisaldab enesehindamise ja vastastikuse hindamise ülesannet.
Õppeaine õpiväljundid
Osalejad õpivad leidma funktsionaalseid veebi juurdepääsetavuse omadusi, rakendades WCAG 2.0 juhiseid.
Osalejad õpivad tundma juhtelementide märgistamise põhialuseid, ning kohustuslikke väljade esitamist ja adekvaatsete veateadete andmist selliselt, et see oleks mõistetav puuetega inimestele.
Osalejad õpivad tundma W3C veebisisu ligipääsetavuse juhiseid (WCAG 2.0);
Osalejad harjutavad veebilehtede ligipääsetavuse hindamiseks rakendama ligipääsetavuse nõuetele vastavuse hindamise metoodikat WCAG-EM 1.0.
Osalejad õpivad tundma ja kasutama ARIA testimise vahendeid.
Hindamismeetodid
50% eksam
50% kursusetöö
Õppejõud
Vladimir Tomberg
Kohustuslik kirjandus
Caldwell, B., Cooper, M., Reid, L.R., Vanderheiden, G. (2008): Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Available from http://www.w3.org/TR/WCAG20/
Asenduskirjandus
Chisholm, W., May, M. (2008): Universal design for web applications that reach everyone. O’Reilly.
Harper, S., Yesilada, Y. (2008): Web accessibility. Springer
Lawton Henry, S. (2007): Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design. Lulu.com. Available online at http://www.uiaccess.com/accessucd/index.html
Lloyd, I. (2008): Build Your Own Web Site the Right Way Using HTML & CSS. SITEPOINT; Edition 2 (30 Nov 2008)
Thatcher, J., Burks, M., Heilemann, C., Lawton Henry, S. (2006): Web Accessibility: Web Standards and Regulatory Compliance. Friends of ED, 2006
Web Accessibility Initiative: http://www.w3.org/WAI/ This W3C website includes materials which are in the process of being updated to reflect WCAG 2.0, and new work on ageing from WAI-AGE and on accessibility using mobile devices.